۱۸ مرکز رشد در خوزستان کار راه اندازی کسب و کارهای نو را تسهیل می‌کنند

۱۸ مرکز رشد در خوزستان کار راه اندازی کسب و کارهای نو را تسهیل می‌کنند

 معاون نوآوری پارک علم و فناوری خوزستان با بیان اینکه تجارتی که پول در آن نباشد سرگرمی است و شرایط کنونی جای ریسک ندارد، افزود: منابع مالی برای شکل گیری اکوسیستم مهم است و ما ۱۸ مرکز رشد در خوزستان داریم که کار راه اندازی کسب و کارهای نو را تسهیل می‌کنند.

به گزارش تابا؛ جمشید افشانی اظهار کرد: این رویدادها بخشی از اکوسیستمی است که باید شکل بگیرد و ما در پارک علم و فناوری از استارت آپ ها حمایت می‌کنیم.

 

وی افزود: ما نمی‌توانیم نسخه استارت آپ را برای هرجا بپیچیم و اینکه استارت آپ که در اهواز موفق شده نمی‌تواند در تهران هم موفق شود.

 

معاون نوآوری پارک علم و فناوری خوزستان با اشاره به مؤلفه‌های استارت آپ یادآور شد: اکوسیستم استارت آپی چند مؤلفه دارد که در این بستر دانشگاه یک بخش است که به معنای آموزش، شرایط و قابلیت‌های استان یک شرط است.

 

افشانی تصریح کرد: استارت آپ ها حول محور فناوری و تکرارپذیر و مقیاس پذیر هستند، یعنی سطح اجرای آن غنا متفاوت است.

 

وی افزود: در خوزستان در هر حوزه‌ای بخواهید ایده و استارت آپ در همه زمینه‌ها از جمله کشاورزی، صنعت، بنادر، دریا و رودخانه وجود دارد.

 

معاون نوآوری علم و فناوری خوزستان بیان کرد: صندوق خطرپذیری در خوزستان ندارد و این باعث مهاجرت کسب و کارهای نو به تهران شده است.

 

وی با اشاره به هدف از راه اندازی خانه استارت آپ اهواز در پارک علم و فناوری خوزستان یادآور شد: هدف از راه اندازی خانه استارت آپ از بین بردن ریسک کار برای کسب و کارهای نو است.

 

معاون نوآوری پارک علم و فناوری خوزستان بیان کرد: در بحث منتور در خوزستان مشکل داریم و آماده برگزاری رویدادهای استارت آپ در خوزستان هستیم و از آنها حمایت می‌کنیم.

 

به گفته افشانی، وام گرفتن استارت آپ اشتباه و سم است و باید سرمایه جذب کنید.