۲۰ درصد کارکنان ادارات در محل کار حضور یابند به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا:

۲۰ درصد کارکنان ادارات در محل کار حضور یابند

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی خوزستان و به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اعلام کرد: از فردا سه شنبه ۵ فروردین ۹۹، کلیه ادارات، سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان خوزستان با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت خود را ادامه خواهند داد‌

به گزارش تابا، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی خوزستان و به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اعلام کرد: از فردا سه شنبه ۵ فروردین ۹۹، کلیه ادارات، سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان خوزستان با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت خود را ادامه خواهند داد‌ و  کارکنان ادارات تا روز ۱۵ فروردین نوبت بندی و ۸۰ درصد دیگر کارکنان ترخیص باشند.