۲ دستیار قطبی کنار گذاشته شدند

۲ دستیار قطبی کنار گذاشته شدند

عزیز فریسات و موسی سواری با نظر قطبی از تیم کنار گذاشته شدند.

به گزارش تابا، با نظر افشین قطبی عزیز فریسات و موسی سواری از کادر فنی فولاد کنار گذاشته شدند.

 

عزیز فریسات و موسی سواری که از ابتدای فصل در کنار تیم فولاد بودند با نظر افشین قطبی از کادر فنی فولاد کنار گذاشته شدند.

 

قرار است نفرات جایگزین آن‌ها با نظر آقای قطبی به‌زودی انتخاب، و به کادر فنی اضافه شوند.