۱۲ هزار مترمربع از اراضی بستر رودخانه اعلا آزاد سازی شد

۱۲ هزار مترمربع از اراضی بستر رودخانه اعلا آزاد سازی شد

مدیر امور آب منطقه شمال شرق استان خوزستان از آزاد سازی قریب به ۱۲ هزار مترمربع از اراضی بستر رودخانه اعلا خبر داد.

 

به گزارش تابا،محمد قنواتی ضمن اعلام خبر فوق گفت: در راستای حفاظت و صیانت از منابع آبی و همچنین اجرای تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، حدود ۱۲ هزار مترمربع از اراضی بستر رودخانه اعلا با سه فقره حکم قضایی آزادسازی شد.

 

وی ضمن تقدیر از مجموعه قضایی و نیروی انتظامی شهرستان رامهرمز بخاطر صدور به موقع احکام قضایی و همچنین تامین امنیت در راستای صیانت از حقوق بیت المال خاصه رفع تصرف و آزاد سازی بستر و حرائم قانونی منابع آبی در هنگام اجرای احکام صادره، افزود: صیانت و جدیت همکاران امور آب منطقه شمال شرق، بر اساس وظایف ذاتی خود، نسبت به حفاظت و صیانت از منابع آبی استان، کاملا مشهود و یقینا بر اساس قوانین حاکم بر منابع آبی بخصوص قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های مربوط به طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب با متخلفان و متصرفان به بستر و حریم رودخانه ها، با قاطعیت برخورد می کند.