۱۴دانشگاه کشور عضو شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام شدند

۱۴دانشگاه کشور عضو شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام شدند

رییس شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام گفت: احکام عضویت ۱۴ دانشگاه کشور که برخی از آنها مرزی و با کشورهای همسایه در ارتباط هستند در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام صادر شده است.

 

به گزارش تابا؛کریم نجفی برزگر در جمع خبرنگاران در آبادان افزود: دانشگاه های قزوین، جامعه المصطفی و دانشگاه آزاد و پیام نور از جمله اعضای شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام هستند.

 

وی بیان کرد: برخی از کشورها خواهان فعال شدن بخش مجازی دانشگاه های خود هستند و برخی دانشگاه ها مثل دانشگاه علامه اقبال لاهوری پاکستان، در این شبکه عضو هستند.

 

وی گفت: رشته علم و فناوری بیشترین متقاضی را در بین رشته های شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام به خود اختصاص داده است.

 

رییس شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام افزود: برای شناسایی دقیق دانشگاه های مجازی کشورهای مختلف برای ارتباطات دقیق تر و جامع تر فرآیند آمایش آموزش عالی دانشگاه های مجازی آغاز شده است.

 

نجفی برزگر گفت: تایید مدارک علمی صادر شده از دانشگاه های مجازی به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و برای تایید آن در کشورهای دیگر نیاز به ارتباط وزارتی است.

 

وی ادامه داد: ما به عنوان نماینده ۵۷ کشور موضوع تایید مدارک در دانشگاه های مجازی جهان اسلام را پیگیری می کنیم.

 

نجفی برزگر با اشاره به انتخاب دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در این شبکه گفت: مزیت و ظرفیت های موجود در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر داشتن رشته های خاص اقتصاد دریا و زیست محیطی و نزدیکی به کشور عراق است.

 

وی ادامه داد: معاون وزیر علوم عراق خواهان همکاری برای آموزش رشته های علوم دریایی مورد نیاز آنها در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر است.

 

نجفی برزگر گفت:در این راستا مکاتبه ای با وزیر علوم عراق انجام شده و قرار شد به دعوت رییس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، سفری به این منطقه انجام گیرد و تفاهمنامه همکاری با این دانشگاه منعقد شود.