۱۵۳۴ فقره قرارداد واگذاری در شهرک های صنعتی منعقد شده است مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان در تشریح عملکرد 7 ساله شرکت شهرک های صنعتی؛

۱۵۳۴ فقره قرارداد واگذاری در شهرک های صنعتی منعقد شده است

 

۱۵۳۴ قرارداد واگذاری با سرمایه گذاری ۲۳۱۱۵ میلیارد ریال، درشهرک های صنعتی استان با سرمایه گذاران در طی ۷ سال گذشته  منعقد شده است.

 

اخلاق محمدیان در گفتگو با خبرنگار تابا؛ با اشاره به عملکرد ۷ ساله شرکت شهرک های خوزستان اظهار کرد: ۱۵۳۴ فقره قرارداد واگذاری با سرمایه گذاری ۲۳۱۱۵ میلیارد ریال، درشهرک های صنعتی استان با سرمایه گذاران منعقد شده است.

 

همچنین تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده؛ ۵۱۰ واحد با اشتغال مستقیم ۶۵۲۷نفر بوده است.

 

وی در ادامه افزود: تعداد این قرار دادها به طور مرتب رو به افزایش است و  هر سال نسب سنوات قبل در زمان مشابه رشد بسیارخوبی داشته ایم.

 

محمدیان با بیان اینکه مساحت واگذاری شده در هفت سال گذشته ۹۵۵ هکتار بوده است؛ خاطرنشان کرد: میزان واگذاری زمین هرساله نسبت به سنوات قبل رشد خوبی داشته است که این مسئله نشان می دهد با فعالیت هایی که انجام داده ایم، بستر سرمایه گذاری را در شهرک های صنعتی توانسته ایم برقرار و برای جذب سرمایه گذار، ایجاد انگیزه کنیم.

 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان با بیان اینکه میزان اشتغال متغیر است؛ افزود: میزان اشتغال به طور مداوم در حال تغییر می باشد ممکن است در یک دوره افزایش و گاهی نیز ثابت باشد. زیرا ناحیه های صنعتی کوچک، سریع به بهره برداری می رسند و از طرفی در مدت زمان کوتاهی دچار مشکل می شوند.

 

وی به واحدهای راکد در شهرک های صنعتی خوزستان اشاره کرد و گفت: در هفت سال گذشته ۲۵۶ واحد را توانسته ایم راه اندازی کنیم. البته با توجه به شرایط خاصی که به دلیل وجود تحریم ها در کشور حاکم است این آمار می توانست بیشتر نیز باشد.

 

محمدیان همچمین به واحدهای که تحت تملک بانک ها بودند یا بانک ها جانشین آن ها شده اند اشاره کرد و افزود: در طی این ۷ سال ۲۲ واحد تحت تملک بانک ها در آمده است. البته فعالیت ها و رایزنی های خوبی در این زمینه با بانک های مربوطه صورت گرفته، که از این طریق بتوانیم آن ها را به سرمایه گذاران و متقاضیان جدید معرفی کنیم.

 

همچنین با تشکیل کار گروه واحدهای تملکی با محوریت معاونت محترم امور هماهنگی و اقتصادی استانداری می توان آمار دقیق با راستی آزمایی انجام شده و نوع حمایت بانک ها در واگذاری واحدهای فوق گامی بسیار خوب برداشت.