۵۱ هکتار از اراضی ملی امیدیه رفع تصرف شدند

۵۱ هکتار از اراضی ملی امیدیه رفع تصرف شدند

رئیس دادگستری شهرستان امیدیه گفت: طی سال گذشته ۵۱۷ هزار و ۸۳ متر عرصه اراضی ملی که به صورت غیر قانونی در تصرف اشخاص قرار گرفته بود، رفع تصرف و به بیت المال برگردانده شد.

 

به گزارش تابا، افضل میرزایی فر گفت: حسب گزارشات و شکایات تقدیمی اداره منابع طبیعی شهرستان و تحقیقات معموله در دادسرا که منجر به صدور احکام قضایی محاکم دادگستری شد، طی سال گذشته ۵۱۷ هزار و ۸۳ متر عرصه اراضی ملی که به صورت غیر قانونی در تصرف اشخاص قرار گرفته بود رفع تصرف و به بیت المال برگردانده شد.

 

وی گفت: اقدامات صورت گرفته در راستای حفظ حقوق بیت المال و عرصه های ملی ارزیابی است و این روند تا رفع هر گونه تصرف و تعرض به انفال و اموال عمومی ادامه دارد.

 

میرزایی فر مبارزه با پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی را یکی دیگر از برنامه های دستگاه قضایی برشمرد و گفت: با شکایت اداره جهادکشاورزی و رسیدگی شعب دادسرا و محاکم عمومی و انقلاب در سال گذشته میزان ۵۸ هزار و ۶۳ متر اراضی زراعی تغییر کاربری یافته، آزاد سازی و بناهای احداث شده در آنها قلع و قمع شد.

 

وی در ادامه ضمن تاکید بر جدیت دستگاه عدالت شهرستان در مبارزه با فساد در همه زمینه ها، افزود: برای رسیدگی به شکایات و گزارشات واصله ادارات جهاد کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری، شعب ویژه ای هم در دادسرا و هم در دادگاه اخصاص یافته است تا امر رسیدگی به تعدیات به بیت المال و اموال عمومی با دقت و سرعت هرچه بیشتر انجام گیرد.