شعب بانک های خوزستان چهارشنبه تعطیل هستند با دستور استاندار؛

شعب بانک های خوزستان چهارشنبه تعطیل هستند

شعب بانک‌های خوزستان با اعلام استانداری فردا چهارشنبه به دلیل گرما و دمای بالای هوا تعطیل هستند

 

به گزارش تابا به نقل از کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان فردا چهارشنبه همچون سایر ادارات که به دستور استانداری به دلیل دمای بالای هوا تعطیل اعلام شدند بانک‌ها نیز تعطیل هستند.

 

اما در روز پنجشنبه بانک‌ها باز هستند و به مردم خدمات رسانی خواهند کرد.

 

این تعطیلی به منظور کاهش مصرف و پایداری شبکه برق در فصل گرما در استان اعلام شده است.

 

ساعت کاری بانک‌های خوزستان از اول خرداد تا پایان شهریور، از روز شنبه تا چهارشنبه برای کارکنان از ساعت هفت تا ۱۳:۳۰ دقیقه و برای ارائه خدمات به مشتریان از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ است کاهش یافته است.

 

همچنین ساعت کاری بانک‌ها در روزهای پنجشنبه نیز برای کارکنان از هفت تا ۱۲:۳۰ دقیقه و برای ارائه خدمات به مشتریان از ۷:۳۰ تا ۱۲ تعیین شده است.